Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Nieuws
Lees de open brief aan Brandweer Dienstchefs en -Personeel
naar aanleiding van 15 jaar FiST

De "FiST" bestaan nu meer dan 15 jaar! Met een kleine groep idealisten hebben we inmiddels - volledig bateloos - meer dan 500 ingrijpende en vaak traumatische interventies helpen doorpraten. Stilaan beginnen we een goed besef te krijgen van de dingen die voor onze collega's belangrijk zijn als ze zich emotioneel verwonden tijdens een interventie. Voor de hulp aan getroffene collega's heb je doorgaans geen psycholoog of therapeut nodig. Professionele hulp is meestal overbodig op voorwaarde dat er goede opvang en begrip is van chefs, collega's(-lotgenoten) en naaste familieleden.

Via deze website willen we hulpverleners en hun familieleden wat meer wegwijs maken in de mogelijkheden van collegiale ondersteuning en nazorg na ingrijpende interventies op het terrein. Deze website zal in de loop van de komende maanden verder uitgebouwd worden en teksten of brochures ter beschikking stellen die zich richten op de hulpverlening door non-professionals. We hopen dat deze teksten een nuttige aanvulling zullen zijn bij de verwerking van ingrijpende interventies. Een ander doel van de website is het aanreiken van contactpersonen die je op permanente basis kan bereiken of via wie je meer gerichte informatie kan bekomen.

Help ons het thema van de psychologische operationele ondersteuning van hulpverleners verder uit de taboesfeer te halen en er een volwaardig onderdeel van onze dienst aan de gemeenschap van te maken.

Hartelijk dank aan alle medewerkers van het FiST project die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd blijven inzetten voor de ondersteuning van hun collega's.

FACIO UT FACIAS!