Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

FiST - afkorting van Fire(-Fighter) Stress Teams, we spreken in internationaal verband zelfs wel eens van de Fire-Fighter & Emergency Medical Stress Teams - is ontstaan vanuit een collegiale reflex. Inmiddels hebben meer dan 200 terreinwerkers - brandweerlui, ambulanciers, artsen en verpleegkundigen, psychologen, assistenten in de psychologie en therapeuten - een opleiding gevolgd om t.a.v. hun collega's in te staan voor de preventie, de aanpak en de nazorg van traumatische ervaringen.

Tijdens de opleiding werd aandacht besteed aan de opvang van getroffen collega's in elk stadium van de interventie en de periode erna, het herkennen van lichamelijke en/of emotionele reacties op een zeer extreme situatie en het advies verstrekken aan leidinggevenden in verband met het nemen van de meest noodzakelijke beslissingen.

De FiST-leden hebben allen een erecode aanvaard om deze opvang vertrouwelijk en discreet te houden. Wij zijn trouwens in de regel als vertrouwenspersoon verkozen en gemandateerd door de collega's van het korps, en deze mandaten kunnen worden ingetrokken wanneer wij niet meer de steun van de korpsleden genieten. Indien nodig kunnen wij de hulp inroepen van professioneel gevormde begeleiders (psychologen, psycho-therapeuten, psychiaters, e.a.) die deel uitmaken van het vertrouwensnetwerk en zelf ook actief zijn in het brandweer- en spoedgevallenmilieu.