Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

FiST verschaffen in essentie een psychosociale crisisopvang vanop de tweede lijn (indien mogelijk of noodzakelijk ook tijdens en onmiddellijk na een ingrijpende of emotioneel-schokkende interventie); toch bouwen we ook aan en eerstelijnshulpverlening uit. Deze FiST antennes zijn reeds actief in heel wat korpsen. Als we, om welke reden dan ook, niet kunnen voldoen aan een vraag kunnen we u steeds doorverwijzen naar een derdelijns hulpverlening (professionele hulp vanwege daartoe speciaal gevormde psychotherapeuten, liefst zelf ook hulpverlener).

FiST-leden blijven voortdurend in opleiding om continu up-to-date te blijven in dit toch snel evoluerende domein.

FiST-leden hebben allen een erecode aanvaard om deze opvang vertrouwelijk en discreet te houden. Wij zijn trouwens in de regel als vertrouwenspersoon verkozen en gemandateerd door de collega's van het korps, en deze mandaten kunnen worden ingetrokken wanneer wij niet meer de steun van de korpsleden genieten. Indien nodig kunnen wij de hulp inroepen van professioneel gevormde begeleiders (psychologen, psycho-therapeuten, psychiaters, e.a.) die deel uitmaken van het vertrouwensnetwerk en zelf ook actief zijn in het brandweer- en spoedgevallenmilieu.

FiST werken hoofdzakelijk pro-actief t.t.z. zonder de vraag naar hulp of bijstand af te wachten : de gesuperviseerde steun "van collega's voor collega's" wordt aangeboden.

Op te merken is wel dat de tussenkomst van de FiST-leden niet beperkt is tot het eigen korps : wij zijn op eenvoudige vraag inzetbaar in alle korpsen in de regio en kunnen ook bij rampsituaties zorgen voor de eerste opvang van hulpverleners.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de uiterst belangrijke rol van de commandant, de dienstchef of de ploegchef en alle collega's alsook de korpsarts als potentiële vertrouwenspersonen. Hun handelen zal zowel direct als indirect een stempel drukken op de erna volgende ontwikkelingen.

Het is de dienstchef zélf die de context moet creëren waarbinnen hulp mogelijk worden. Een chef of een commandant die de zaken in het belachelijke trekt, afwijst of zelfs maar gewoon negeert, kan meer afbreken dan een heel Fire Stress Team kan opbouwen.