Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Het weze duidelijk dat het hele concept gebaseerd is op "hulpverleners voor hulpverleners" en dat de FiST leden niet opgeleid zijn voor het "psychologisch begeleiden" van burgers/slachtoffers na een traumatische ervaring of na rampen. Hiervoor zijn andere centra opgericht. Bijvoorbeeld de Centra voor Hulp aan Slachtoffers, de dienst Dringende Sociale Interventie van het Rode Kruis of de gemeentelijke OCMW's, alsmede de vele zelfstandige en aan een ziekenhuis verbonden psychologen, psychologisch- en maatschappelijk assistenten

Tenslotte zijn er ook de eerder commerciële initiatieven voor traumabehandeling die op hun eigen specifieke wijze voorzien in crisispsychologische hulpverlening.

FiST is geen commerciële organisatie. Onze werking is volledig gebaseerd op de onbaatzuchtige medewerking van vrijwilligers. Wij distantiëren ons volledig van elke persoon of organisatie die, gebruik makend van de naam FiST, commerciële diensten aanbied of een financiële tegemoetkoming vraagt voor al dan niet geleverde prestaties.