Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Opdrachtsverklaring FiST

In onze hoedanigheid van FiST medewerker zetten wij ons in om de redding en de dringende medische hulpverlening aan mensen in nood een menswaardiger gelaat te geven.

Wij houden ons daarbij aan de onderstaande gedragscode en aan de principes die verwoord staan in de deontologische code die we ondertekenden bij het aanvatten van de vrijwillige werkzaamheden als FiST medewerker.

  • Wij proberen het beste uit onszelf te halen, vanuit een a priori kwestbare ingesteldheid, en zijn bereid uit onze fouten te leren door vallen en opstaan. We laten ons hierin bijstaan door onze oudere collega's-hulpverleners en door de meer ervaren FiST-leden en -supervisoren in het bijzonder.
  • We tonen door onze attitude, onze houding en ons gedrag dat we er trots op zijn deel te kunnen uitmaken van de Fire-Fighter & Medical Emergency Stress Teams. Net door deze wijze van dienst verlenen en helpen gaan we in onze hulpverlenende taak net dat "broodnodige iets" verder dan onze collega's.
  • Wij hebben als leden van de FiST onze collega's nodig en omgekeerd. Net daarom is elke FiST inzet of -interventie per definitie een weloverwogen groepsgebeuren en/of gezamenlijke actie.
  • Wij voelen ons als leden van de FiST mede-verantwoordelijk voor het psychosociaal evenwicht van onze collega's in de uitoefening van hun hulpverlenende activiteite.
  • Wij zetten ons in om juist en oordeelkundig gebruik te maken van de gesprekstechnieken voor emotionele ontlading en - loskoppeling zoals die ons werden aangeleerd in onze basisopleiding. Teneinde de nodige operationaliteit te behouden volgen wij driemaandelijkse intervisie- en supervisie bijeenkomsten.
  • Wij denken tijdens onze "hulpverlening aan hulpverleners" in eerste instantie goed na over onze eigen fysieke, lichamelijke, emotionele en spirituele veiligheid en grenzen (en bewaken tevens die van onze FiST collega's).
  • Wij behandelen alle mensen gelijkwaardig en met respect vanuit onze basisfilosofie van onvoorwaardelijke en bateloze inzet voor de "andere" die door het verlenen van redding of hulp aan mensen in nood, zelf soms fysiek of psychisch gewond geraakt.