Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

In 1993 groeide binnen de Brandweer Leopoldsburg vanuit enkele ervaringen op het terreinhet idee om voor brandweer- en ambulancediensten een structuur te ontwikkelen die zich bezig houd met de belevingswereld van hulpverleners.

In die periode was Sandra Caluwaarts, echtgenote van Erik De Soir, net bezig als brandweervrouw in Leopodsburg. Erik was sedert eind 1991, in de schoot van de Leerstoel Psychologie van de Koninklijke Militaire School, bezig met de psychologische begeleiding van militairen en hun families. Via Sandra kwam Erik in aanraking met de boeiende wereld van de brandweer. Sedert 1998 is hij zelf vrijwillig brandweerman, na eerst een zestal jaren te hebben gewerkt als vrijwillig ambulancier bij de ambulancedienst van de Brandweer Leopoldsburg.

Hij ondervond steeds nadrukkelijker de noodzaak hulpverleners bij te staan bij het verwerken van ingrijpende interventies.

Enerzijds als stafmedewerker van het toenmalige Centrum voor Crisispsychologie anderzijds als docent Psychologie aan de Koninklijke Militaire School en als onderzoeker en crisispsycholoog vanuit het Studiecentrum voor Stress en Trauma, onwikkelde hij een model voor de psychosociale crisisopvang binnen hulpdiensten, geïnspireerd op de militaire modellen die hij ontwikkelde.

Samen met een groep pioniers uit het Antwerpse, de Limburgse kempen en de collega's van de brandweer Hasselt legden zij samen de eerste bouwstenen van FiST.

In een eerste stap werd een korpsoefening rond het thema "ingrijpende interventies in de brandweer- en ambulancepraktijk" georganiseerd. De vraag naar dit soort van korpsoefening groeide exponentiëel.

Gedurende deze bijeenkomsten werden de concepten rond stress en trauma, alsook de bijhorende reacties en typische gedragingen besproken. Qua interventies voor (collegiale) opvang en begeleiding werd gesproken over "Eerste Psychologische Hulp Bij Ongevallen (EPsyHBO), "terreinopvang", acute trauma opvang", "recuperatie- en ventilatiesessies" (soms verkeerdelijk bestempeld als "defusing"), "ontkoppeling- of loskoppeling sessies" (soms ook aangeduid als "psychologische debriefing" of "critical incident stress debriefing") en slecht nieuws meldingen.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn inmiddels heel wat korpsen op de FiST trein gesprongen en hebben enkele mensen gekozen en gemandateerd als vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen volgden allen een 3-daagse residentiële opleiding met permanente bijscholing.