Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Binnen het FiST team heeft eenieder zijn taak en verantwoordelijkheden. Zowel op provinciaal als op nationaal vlak vind je volgende taakprofielen:

Supervisor:
De supervisor is een psychologisch geschoolde professional: een psycholoog, psychiater, psychoterapeut, ...
De bevoegdheden zijn

 • Staat in voor de kwaliteit van de FiST interventies, de opleidingen en de organisatie
 • Debrieft de debriefers (gebeurt na elke interventie)
 • Contactpersoon bij het inschakelen van 3de lijns support
 • Selecteert de FiST medewerkers
 • Waakt over de deontologie en de basisideeën van de FiST werking
 • Organiseert opleidingen en bijscholingen
 • docent provinciale opleidingscentra, verzorging an informatieavonden

Coördinatieteam:
Het FiST coordinatieteam situeert zich meestal in een brandweerkorps waar voldoende middelen en draagkracht beschikbaar is.
De bevoegdheden zijn

 • samenstellen van het debriefing team
 • bijhouden van 'de staat van dienst' van de FiST debriefers
 • bijhouden van de standaardverslagen van interventies
 • permanent bereikbaar
 • provinciale 'radarpost' voor het detecteren van mogelijke interventies in korpsen waar er geen antennewerking is
 • assistentie bieden aan de FiST-secretaris
 • verantwoordelijk voor het inschakelen van de nationale FiST-staf
 • coördineren (in samenspraak met het betrokken korps) van tijdstip en plaats van een FiST-interventie

Arts:
De FiST artsen zijn in principe erkende urgentie-artsen die het medische aspect van traumatische ervaringen bewaken.
De bevoegdheden zijn:

 • medische adviseur voor de provinciale FiST-werking
 • back-up voor de specifieke psychomedische traumaproblematiek
 • vertrouwenspersoon voor de korpsleden en FiST debriefers
 • verder uitwerken van eigen medische invalshoek naar psychotrauma toe
 • verstrekken van adviezen voor physical fitness als trauma-antidotum
 • moet contact met de debriefingpraktijk blijven houden

Secretaris:
De secretatis is steeds een brandweercommandant die voornamelijk het contactpunt voor de FiST naar buiten toe is.
De bevoegdheden zijn:

 • public relations
 • outreaching bij traumatische interventies in korpsen zonder FiST
 • leiding van de 3-maandelijkse vergaderingen
 • contactpunt voor organisaties buiten de brandweer
 • woordvoerder naar officiële instanties en de pers
 • contactpunt naar de nationale staf

Debriefer:
Zij hebben de basisopleiding gevolgd alsook de follow-up training en onderhouden hun parate kennis door opleidingen tijdens de provinciale bijeenkomsten. Zij werken spontaan en op niet gestructureerde wijze binnen het eigen korps en kunnen eventueel het intiatief tot defusing en debriefing nemen (altijd in samenspraak met de provinciale supervisor)

Antenne:
Zijn de interne contactpersonen binnen een korps. Je vindt hen terug in korpsen waar geen debriefers zijn of staan de debriefer bij in zijn opdracht. Zij zijn getraind in het detecteren van signalen die aanleiding kunnen zijn voor een FiST inzet. Bovendien kunnen zij instaan voor de eerste opvang binnen het eigen korps.

Bovendien beschikken wij over een uitgebreide lijst van personen en instanties die ons vertrouwen genieten en waarop wij beroep kunnen doen indien nodig.