Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Bij collectieve noodsituaties zoals bijvoorbeeld een busongeval, een kettingbotsing, een overstroming of een zware ontploffing, kan er een PsychoSociaal InterventiePlan (PSIP) worden afgekondigd.
Het PSIP activeert en coördineert alle psychosociale acties voor de betrokkenen bij een ramp. De term betrokkenen wordt hier ruim opgevat: de gewonden, de niet-gewonden, maar ook de hulpverleners, de familieleden, de getuigen en eventuele andere getroffen groepen. Het in kaart brengen van deze groepen zal reeds een eerste prioriteit worden.

De psychosociale zorg situeert zich in de noodplanning binnen discipline 2, namelijk de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening. De verantwoordelijke per provincie is de Federaal Gezondheidsinspecteur.

Het PSIP is een federaal plan, maar wordt in iedere provincie beheerd door een halftime PsychoSociaal Manager (PSM).
De PSM zorgt ervoor dat het PSIP geïntegreerd wordt in de provinciale noodplanning door bijvoorbeeld mee te werken aan rampenoefeningen en deel te nemen aan de activiteiten van de provinciale veiligheidscel.
De PSM begeleidt tevens de uitbouw van een psychosociaal netwerk door o.a. afspraken te maken met diensten die psychosociale zorg bieden en deel te nemen aan het welzijnsteam.
Hij/zij coördineert de psychosociale zorg na rampen door het samenstellen van een psychosociaal coördinatiecomité (PSCC). Een PSCC is een vergadering die bestaat uit de psychosociale actoren van de acute fase en deze die in de nazorgfase een hulpbron kunnen zijn. Er wordt besproken op welke manier de getroffenen het beste geholpen kunnen worden. Het PSCC wordt gecoördineerd door de PSM onder mandaat van zijn/ haar Gezondheidsinspecteur en de administratieve overheid.
De PSM organiseert de psychosociale acties in de nazorg voor de diverse groepen betrokkenen zoals bvb een informatiebijeenkomst en hij/zij volgt het globale dossier van de collectieve urgentie op.

Contactgegevens:

Nationaal coördinator

Elke Allaert
0478/733896
elke.allaert@health.fgov.be

Provincies Oost- en West-Vlaanderen

Elke Allaert
0478/733896
elke.allaert@health.fgov.be

Provincies Limburg en Antwerpen

Hannelore Andries
0473/98.02.32
Hannelore.Andries@health.fgov.be