Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

Momenteel heeft elke provincie in Vlaanderen haar FiST-staf en haar FiST-debriefers. Deze groep moet gezien worden als een tweedelijns (post-onmiddellijke) hulpverlening.

De volgende stap is de verdere grondige uitbouw en verdieping van ons netwerk, in de eerste plaats door de uitbouw van een veel bredere basis van FiST antennes die de eerstelijnsopvang binnen het eigen korps kunnen vergemakkelijken. Zij kennen hun eigen korps, zij kennen de werking van FiST en kunnen beoordelen wanneer het aangewezen kan zijn een beroep te doen op FiST.

De laatste tijd krijgen we binnen FiST steeds meer vragen vanuit Nederland, waar de opvang en begeleiding van hulpverleners lange tijd een zaak van externe specialisten, vaak vreemd aan de brandweer, geweest is. Steeds meer evolueren zij naar modellen van collegiale opvang, sterk gelijkend op de methodes die wij als FiST reeds jaren gebruiken.

Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar trauma en begeleiding is er de laatste jaren heel wat vooruitgang geboekt. FiST ziet het als een uitdaging gelijke tred te houden met zowel de evolutie op het terrein als met de evolutie van dit wetenschappelijk onderzoek.

Alles wat in het belang is van de hulpverlener en de mens achter het uniform verdient onze steun.